Gåver frå overskotet til

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Val til Generalforsamlinga 2019

Som innskotskunde i Sparebanken Sogn og Fjordane har du stemmerett ved val til vår Generalforsamlinga. Valet blir gjennomført 4.-6. mars.

Søke om gåvemidlar: hugs fristen 1. mars!

Skal du søkje om gåvemidlar av overskotet frå Sparebanken Sogn og Fjordane, er søknadsfristen som vanleg 1. mars