Oppføringer av paal

Vårens søknadsrunde er i gong

Har du planar eller idéar om samfunnsnyttige tiltak som kan gjere Sogn og Fjordane til ein betre plass å bu? Då kan du søkje om gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane fram til 1. mars.

Kven har fått gåver i 2019?

Over 200 lag, organisasjonar og prosjekt har til saman fått 33 millionar gåvemidlar i 2019. Gåvene kjem frå overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Første DRIV-pris til Corvus Energy

DRIV-prisen er ein ny innovasjonspris til idéen som er det beste bidraget til «det grøne skiftet» i Vestland fylke. Corvus Energy frå Bergen vann prisen det første året.

Gåver til lagseigde kulturhus

Organisasjonen Huset i Bygda har fått ei gåve på 650.000 kroner av overskotet frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Dermed får dei ansvaret for å dele ut midlar til lagseigde kulturhus sjølv i år.