Oppføringer av paal

Ekstraordinær søknadsrunde

Grunna uvissa korona-tiltaka har gitt for mange av tiltaka i søknadane vi fekk inn til den ordinære søknadsfristen 1. mars, utlyser vi ein ekstraordinær søknadsrunde i vår, med søknadsfrist 15. mai

Kven har fått gåver i 2019?

Over 200 lag, organisasjonar og prosjekt har til saman fått 33 millionar gåvemidlar i 2019. Gåvene kjem frå overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Første DRIV-pris til Corvus Energy

DRIV-prisen er ein ny innovasjonspris til idéen som er det beste bidraget til «det grøne skiftet» i Vestland fylke. Corvus Energy frå Bergen vann prisen det første året.

Gåver til lagseigde kulturhus

Organisasjonen Huset i Bygda har fått ei gåve på 650.000 kroner av overskotet frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Dermed får dei ansvaret for å dele ut midlar til lagseigde kulturhus sjølv i år.