Oppføringer av paal

Vi deler ut 1000 redningsvestar i Sogn og Fjordane!

For å bidra til trygg aktivitet på vatnet for fleire barn og unge, deler vi ut 1000 redningsvestar til lag og organisasjonar som driv eller legg til rette for ferdsle på/ved vatn. Det einaste vi ber om, er at laget deler vestane med andre i sitt nærområde.

Hugs å søkje Furorestipend før 15. juni!

Søknadsskjemaet for Furorestipend er opna i søknadsportalen vår (snarveg HER), og som vanleg kan unge talent søkje om stipend i kategoriane Kultur, Idrett og Open klasse fram til 15. juni.

Ekstraordinær søknadsrunde

Grunna uvissa korona-tiltaka har gitt for mange av tiltaka i søknadane vi fekk inn til den ordinære søknadsfristen 1. mars, utlyser vi ein ekstraordinær søknadsrunde i vår, med søknadsfrist 15. mai

Kven har fått gåver i 2019?

Over 200 lag, organisasjonar og prosjekt har til saman fått 33 millionar gåvemidlar i 2019. Gåvene kjem frå overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Første DRIV-pris til Corvus Energy

DRIV-prisen er ein ny innovasjonspris til idéen som er det beste bidraget til «det grøne skiftet» i Vestland fylke. Corvus Energy frå Bergen vann prisen det første året.