Oppføringer av paal

Gåvetildelingar våren 2012

No offentleggjer vi  kven som har fått gåver frå Sparebankstiftinga så langt i år. Sparebankstiftinga har lagt ned ein svært grundig innsats i den vanskelege utvelginga av gåvemottakarar. Mellom anna med gode råd og tips frå Sparebanken Sogn og Fjordane, som har mange års (og mange millionars) røynsle med å tilbakeføre overskotet frå Sparebanken tilbake til dei […]

Generalforsamling i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Den 12. april kl 12.00 vart det heldt ordinær generalforsamling i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane i Sparebanken Sogn og Fjordane sine lokale i Førde (3 etasje). Saker som vart handsama av generalforsamlinga 2012: 1. Registrering og opning av generalforsamlinga ved styreleiar 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Godkjenning av innkalling og sakliste 5. Godkjenning av 2 medlemer til […]

No kan du avgjere «Årets kultur-idé»

Vi har saman med NRK Sogn og Fjordane etterlyst «Årets kultur-idé» i fylket. No er 10 finalistar klare, og du kan avgjere kven som får 100.000 blanke kroner til å gjennomføre sitt prosjekt. Det er Sparebankstiftinga og NRK Sogn og Fjordane som saman står bak konkurransen «Årets kultur-idé 2012», og 35 ambisiøse idéar låg på […]

Kurs i søknadsskriving i Florø 17. april

Til Sparebankstiftinga – og vonaleg foreningane – si store glede, er det fortsatt stor interesse for kurset i søknadsskriving. Neste kurs i rekkja er planlagt på Flora Ungdomsskule tysdag 17. april klokka 1800-2100. Kurset i søknadsskriving er eit samarbeid mellom Sparebankstiftinga og fylkeskommunen, og som tidlegare meldt var det formidabel interesse for dei kursa vi heldt […]

632 søknadar til stiftinga – og 35 søkjarar til «Årets kultur-idé»!

Søknadsfristen på Sparebankstiftinga (fullstendig søknad) er no gått ut, og vi har fått inn heile 632 søknadar. I tillegg kom det 35 søknadar til konkurransen «Årets kultur-idé» som vi arrangerer i samarbeid med NRK Sogn og Fjordane. No byrjar den vanskelege jobben! Den første søknadsfristen for året er altså passert, men det er som kjent […]

Nye kurs i søknadsskriving: Solund og Lærdal

Søknadskursa i Førde og Måløy vart ein kjempesuksess med til saman 150 deltakarar (!), og neste kurs er allereie planlagt: det blir kurs i Solund 26. mars, og så står Lærdal for tur 10. april. Ca. 100 deltakarar i Førde og nær 50 i Måløy fekk med seg kursa i søknadsskriving 27. og 28. februar. Tilbakemeldingane frå deltakarane har vore svært positive, og […]

Søknadskurset «på turne»

Søknadskurset kjem til Måløy rådhus allereie 28. februar! Førre veke annonserte vi eit søknadskurs i Førde 27. februar som vi arrangerer saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune, kor vi inviterer alle lag, organisasjonar og andre kulturaktørar til å få råd og vink om korleis skrive gode søknadar til både Sparebankstiftinga, fylkeskommunen og ei rekkje andre stader ein kan få støtte. […]

Årets kultur-ide 2012

Sparebankstiftinga og NRK Sogn og Fjordane kårer fylkets beste kultur-arrangement 2012, med 100.000 kroner i gåve til å gjennomføre eit av dei.