Vi gir gåver av overskotet frå

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Hugs å søkje Furorestipend før 15. juni!

Søknadsskjemaet for Furorestipend er opna i søknadsportalen…

Ekstraordinær søknadsrunde

Grunna uvissa korona-tiltaka har gitt for mange av tiltaka i søknadane vi fekk inn til den ordinære søknadsfristen 1. mars, utlyser vi ein ekstraordinær søknadsrunde i vår, med søknadsfrist 15. mai