Vi gir gåver av overskotet frå

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Vårens søknadsrunde er i gong

Har du planar eller idéar om samfunnsnyttige tiltak som kan gjere Sogn og Fjordane til ein betre plass å bu? Då kan du søkje om gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane fram til 1. mars.

Val til Sparebankstiftinga si generalforsamling

Er du kunde med innskot i Sparebanken Sogn og Fjordane? Då kan du velgje kandidatar til sparebankstiftinga si generalforsamling, som m.a. velgjer styre og godkjenner stiftinga sitt rekneskap.