Vi gir gåver av overskotet frå

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Søknadsrunde Haust 2019 er opna

No kan du søkje om gåvemidlar i haustens søknadsrunde. Frist…

Søk om Furorestipend 2019

Då har vi opna for å søkje Furorestipend for i år – søk stipend her! Søknadsfrist er 15. juni.