Vi gir gåver av overskotet frå

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Årsrapport for Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Lurer du på kven som fekk gåvemidlar i 2019? Korleis midlane vart forvalta? Kven som sitt i styrande organ? Alt dette, og meir til, veit du etter å ha lese vår årsrapport for fjoråret.

Vi deler ut 1000 redningsvestar i Sogn og Fjordane!

For å bidra til trygg aktivitet på vatnet for fleire barn og unge, deler vi ut 1000 redningsvestar til lag og organisasjonar som driv eller legg til rette for ferdsle på/ved vatn. Det einaste vi ber om, er at laget deler vestane med andre i sitt nærområde.