Vi gir gåver av overskotet frå

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Ekstraordinær søknadsrunde

Grunna uvissa korona-tiltaka har gitt for mange av tiltaka i søknadane vi fekk inn til den ordinære søknadsfristen 1. mars, utlyser vi ein ekstraordinær søknadsrunde i vår, med søknadsfrist 15. mai

Nye representantar valt til stiftinga si generalforsamling

Som annonsert vart det avhelde val til stiftinga si Generalforsamling 5.-7. mars. Her ser du kven som vart valt inn