Vi gir gåver av overskotet frå

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Dagsturhytter i heile Vestland!

No blir det dagsturhytter over heile Vestland fylke!

Søknadsrunde Haust 2019 er opna

No kan du søkje om gåvemidlar i haustens søknadsrunde. Frist…