Vi gir gåver av overskotet frå

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Søk om Furorestipend 2019

Då har vi opna for å søkje Furorestipend for i år – søk stipend her! Søknadsfrist er 15. juni.

Gåver til lagseigde kulturhus

Organisasjonen Huset i Bygda har fått ei gåve på 650.000 kroner av overskotet frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Dermed får dei ansvaret for å dele ut midlar til lagseigde kulturhus sjølv i år.