Vi gir gåver av overskotet frå

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Val til Sparebankstiftinga si generalforsamling

Er du kunde med innskot i Sparebanken Sogn og Fjordane? Då kan du foreslå og velgje kandidatar til sparebankstiftinga si generalforsamling, som m.a. velgjer styre og godkjenner stiftinga sitt rekneskap.

Kven har fått gåver i 2019?

Over 200 lag, organisasjonar og prosjekt har til saman fått 33 millionar gåvemidlar i 2019. Gåvene kjem frå overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane.