Vi gir gåver av overskotet frå

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Gåver til lagseigde kulturhus

Organisasjonen Huset i Bygda har fått ei gåve på 650.000 kroner av overskotet frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Dermed får dei ansvaret for å dele ut midlar til lagseigde kulturhus sjølv i år.

Val til Generalforsamlinga 2019

Som innskotskunde i Sparebanken Sogn og Fjordane har du stemmerett ved val til vår Generalforsamlinga. Valet blir gjennomført 4.-6. mars.