Eldsjelsamlinga – haustens høgdepunkt!

Eldsjelsamlinga 2012 nærmar seg, og Sparebankstiftinga inviterer til både flott program og god mat på Skei Hotel tysdag 28. august!

Sparebankstiftinga ønskjer med Eldsjelsamlinga å gi noko tilbake til alle dykk som er ei drivkraft i lokalsamfunnet ved å gjere ein innsats i frivillege lag og foreiningar i fylket vårt. Difor inviterer vi deg til å vere med til Skei Hotel tysdag 28. august, på ein kveld fylt av inspirerande foredrag, god mat og flott underhaldning.

Eldsjelsamlinga er elles ein glimrande måte å få betre kontakt med andre eldsjeler over heile fylket, lære av deira røynsler, og fortelje litt om eigne erfaringar.

Her kan du lese meir om programmet på Eldsjelsamlinga 2012

Eldsjelsamlinga er gratis, og påmeldinga er allereie i gong. Klikk her for å melde deg på Eldsjelsamlinga 2012.

Nokre stemingsbilete frå tidlegare Eldsjelsamlingar: