Her er haustens gåvetildeling

Sjå heile lista over gåvetildelingar frå førre styremøte i stiftinga her!

I går orienterte vi søkjarane direkte, så no kan vi endeleg offentleggjere den fullstendige lista over gåvetildelingane gjort på førre styremøte her (klikk på linken nedanfor). Og til skilnad frå dagens oppslag i lokale medier, har vi òg tatt med denne rundens «forenkla gåver» (søknadar inntil 10.000 kr som vert handsama fortløpande), samt gåva på 400.000 til Kunstmuséet i Sogn og Fjordane, som vart offentleggjort på eigen pressekonferanse klokka 1300 i dag. Dermed kjem vi opp i eit samla gåvebeløp på snaue 3,9 millionar i denne runden:

Gåvetildeling hausten 2015