Val til Generalforsamlinga

6-8 mars blir det halde val til vår generalforsamling, som m.a. bestemmer kor mykje gåvemidlar stiftinga skal dele ut. Her finn du info om kandidatane til valet.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er styrt av innskytarane, som altså er dei bank-kundane som har hatt innskot i banken på over 500 kr dei siste 6 månadane. Innskytarane velgjer generalforsamlinga, som m.a. fastset årleg gåvebeløp og velgjer eit styre som vedtek gåvetildelingane.

Har du røysterett, får du tilsendt ein elektronisk røystesetel måndag 6. mars, kor du kan stemme på dei du vil skal styre Sparebankstiftinga. Du kan stemme fram til kl 12 onsdag 8. mars, og vi håper du nyttar stemmeretten din. I denne valrunden skal det veljast tre medlemer for 4 år og fire varamedlemer for 1 år. Sjå presentasjon av kandidatane nedst på denne sida.

Alle med røysterett kan òg foreslå kandidatar til generalforsamlinga. Då sender du namn, fødselsdato, yrke og postadresse til post@sparebankstiftinga.no seinast måndag 27. februar.

Det er Sparebanken Sogn og Fjordane som sender ut røystesetlane for oss, så dersom du vil endre eposten du får tilsendt røystesetelen til (eller registrere ny epostadresse), må du logge inn på nettbanken eller kontakte kundesenteret i banken på tlf. 57 82 97 00.

Generalforsamlinga si noverande samansetting kan du elles sjå her

Valnemnda sitt framlegg:

Kandidatane vert her presentert i prioritert rekkefølgje. Det vil seie at dei tre første kandidatane (nr 1-3) er innstilt på fast plass i fire år, medan dei fire neste (nr 4-7) er innstilt som vara for eitt år. Dei øvrige (nr 8-14) er valbare, men ikkje innstilt.

1. Gro Rukan
Alder: 47 år
Bustad: Eikefjord
Noverande stilling: Dagleg leiar Framtidsfylket AS
Noverande verv: Engasjert i næringsutvikling/bygdeutvikling i Eikefjord.

2. Birte Elin Kjørvik Fossheim
Alder: 48
Bustad: Sandane
Noverande stilling: Rådgjevar Gloppen kommune/ Nordfjordrådet
Noverande verv: Styreverv i Nordfjordkryssing AS og Trivselsskogen SA.

3. Laila Johannesen
Alder: 49
Bustad: Leirvik i Sogn
Noverande stilling: Dagleg leiar i eMal AS
Noverande verv: Styreleiar i Hyllestad Bygg AS, Medlem Hyllestad Næringsråd

4. Monika Refvik
Alder: 33
Bustad: Raudeberg
Noverande stilling: Administrasjonsleiar Videonor AS
Noverande verv: Styreleiar Skarevik barnehage

5. Maike Norman Bø
Alder: 38
Bustad: Eivindvik
Noverande stilling: Skatteoppkrevjar og økonomikonsulent i Gulen kommune
Noverande verv: Leiar i Eivindvik og Omegn Bygdeutvikling, Revisor i Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) avd Eivindvik, Vara til styre NKS avd Eivindvik, Leiar i «råd for personar med nedsett funksjonsevne» Gulen kommune

6. Henny-Kristin Asperanden Navarsete
Alder: 36 år
Bustad: Leikanger
Noverande stilling:Rådgjevar Statens Vegvesen
Noverande verv: Kommunestyret, Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.

7. Tomas Eikelid
Alder: 32 år
Bustad: Leirvik
Noverande stilling: Dagleg leiar Sogn Industri AS
Noverande verv: Hyllestad Næringsråd

8. Endre Rutledal
Alder: 37 år
Bustad: Måløy
Noverande stilling: Advokat
Noverande verv: Styreleder i Trollskogen Barnehage SA og Skaredammen Idrettspark SA, nestleder i Tornado Måløy FK

9. Hanne Bruås
Alder: 53 år
Bustad: Lavikdal
Noverande stilling: HR Manager Havyard Ship Technology AS
Noverande verv: Burettslag og Opplæringskontor

10. Elin Tveit Sveen
Alder: 53 år
Bustad: Svanøy
Noverande stilling: Dagleg leiar Marø Havbruk AS
Noverande verv: Eigne bedrifter, S. og Fj Næringsråd, Sjømat Norge, Bransjegruppe

11. Roar Werner Vangsnes
Alder: 53 år
Bustad: Leikanger
Noverande stilling: Seniorrådgjevar Kompetaqnsesenter for Distriktsutvikling
Noverande verv: Styreverv innan bygdeutvikling, kultur, Henjatunet Eggjagarden AS Rekneskapskontor.

12. Rune Taklo
Alder: 52 år
Bustad: Nordfjordeid
Noverande stilling: Dagleg leiar Frislid Konfeksjon AS
Noverande verv: Engasjert i butikk og fast eigedom

13. Tor Arne Ness
Alder: 40 år
Bustad: Kaupanger
Noverande stilling: Dagleg leiar Toyota Sogn AS
Noverande verv: Engasjert i næringsutvikling i Sogndal, eigne selskap.

14. Svein Arne Sandvik
Alder: 54 år
Bustad: Svelgen
Noverande stilling: Dagleg leiar Bilfinger Industrial Service Norway AS
Noverande verv: Næringsrådet og Idrettsrådet i Bremanger