Innlegg

Søknadskurs i heile fylket!

Vi har fått ei rekkje bestillingar på søknadskurs sidan vi sendte ut invitasjon om dette i går, så no blir det kurs over heile fylket fram mot søknadsfristen vår 1. september. Sjå oversikt over alle kursa her.

Søknadskurs i august (lista blir oppdatert fortløpande):

Dato Kommune Kursstad Lokal arrangør
Ons. 20.08 Fjaler Ungd.huset Trudvang Sparebankstiftinga Fjaler & Dale UL
Tor. 21.08 Hornindal Kommunehuset Smia Hornindal kommune
Mån. 25.08 Førde Storehagen Atrium Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Tys. 26.08 Sogndal Fosshaugane Campus Sogn Næring
Ons. 27.08 Vågsøy Rådhuset Vågsøy kommune
Tor. 28.08 Hyllestad Vonheim i Sørbøvåg Øen Grendalag
Tor. 09.10. Flora Comfort hotell Florø Fram Flora

Felles for alle kursa: tidspunkt kl 1800-2100. Påmelding til post[at]sparebankstiftinga.no – hugs å presisere kvar/når du vil delta (ingen frist, men atterhald om ledig plass. Førstemann til mølla). Enkel servering. Kursmateriell blir utlevert på kurset. Kursa er gratis.

Kurset tar for seg korleis ein søknad om tilskot/gåver bør sjå ut, korleis strukturere søknaden, kva ein bør ha med, vedlegg, vilkår for tildeling osb. Kurset er utvikla spesielt med tanke på frivillige lag og foreiningar, men er relevant også for andre som treng ekstern finansiering til si verksemd.

Det blir elles fleire kurs rundt om i fylket framover som blir annonsert på desse sidene samt på Facebook etter kvart som stad/dato vert stadfesta.

Vel møtt!