Tildelingar

OrganisasjonGåvesum
ASKVOLL PISTOLKLUBBKr 150.000
FARNES UNGDOMSLAGKr 10.000
EIVINDVIK IDRETTSLAGKr 40.000
10 Dagsturhytter i HordalandKr 1.000.000
FØRDE IDRETTSLAGKr 100.000
VETERANBÅTLAG ATLØYKr 50.000
VETLEFJORDEN IDRETTSLAGKr 5.000
SVANHILDS VENNERKr 10.000
NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANEKr 5.000
JUL FOR ALLEKr 10.000
JØLSTER IDRETTSLAGKr 5.000
IDRETTSLAGET HØYANGKr 7.500
GRENDALAGET SANDVIK, NYTTINGNES, STEINHOVDEN OG BARLINDBOTTENKr 10.000
ALLAKTIVITETSHUSETKr 10.000
SVELGEN SKULEMUSIKKKr 30.000
KOLSET KRINS UTVIKLINGSLAGKr 40.000
HAUGEFISK VENNERKr 51.500
KALVÅG SKULEMUSIKKKr 20.000
ÅLFOTEN GRENDEUTVALKr 30.000
EIKEFJORD GRENDALAGKr 50.000
IDRETTSLAGET FRØYKr 100.000
SKAVØYPOLL IDRETTSLAGKr 200.000
FLORA HISTORIELAGKr 250.000
FLORØ SPORTSKLUBBKr 150.000
NORDDALSFJORD IDRETTSLAGKr 40.000
FLORA TURLAGKr 150.000
BREMANGER SKULEMUSIKKKr 25.000
EIKEFJORD IDRETTSLAGKr 30.000
FLORØ TURN OG IDRETTSFORENINGKr 50.000
YTRE NORDFJORD TURLAGKr 40.000
VÅGSØY KOMMUNEKr 100.000
SMALSARHORN SKULEMUSIKKKr 25.000
FLORØ HORNMUSIKKKr 25.000
ANNAI POOPAHTI TAMILSK KULTURSENTERKr 10.000
OPERAKYSTENKr 15.000
FLORØ SANITETSFORENINGKr 50.000
YTRE NORDFJORD BUESKYTTEREKr 50.000
SKAVØYPOLL IDRETTSLAGKr 50.000
FLATRAKET IDRETTSLAGKr 40.000
FLORA JEGER & FISKERFORENINGKr 25.000
SVELGEN TURN OG IDRETTSFORENINGKr 50.000
OPPLEV BREMANGERKr 20.000
KINNASPELETKr 50.000
FLORA HISTORIELAGKr 15.000
SVELGEN KINOKr 30.000
YTRE SOLUND IDRETTSLAGKr 100.000
STIFTINGA MUSEA I SOGN OG FJORDANEKr 100.000
ASKVOLL KOMMUNE FELLESTJENESTERKr 50.000
STIFTINGA UTKANTKr 100.000
EIVINDVIK IDRETTSLAGKr 50.000
HARDBAKKE BÅTLAGKr 100.000
ATLØY KULTURHUS SAKr 25.000
HOLKEROCKKr 25.000
HYLLESTAD KOMMUNEKr 350.000
YTRE GULEN IDRETTSLAGKr 10.000
KAUPANGER BEDEHUSKr 25.000
REODORGARASJEN HØYANGERKr 30.000
LAVIK IDRETTSLAGKr 25.000
SEIMSDAL UNGDOMSLAGKr 15.000
HELLEVEGEN VELFORENINGKr 100.000
NORANE UNGDOMSLAGKr 15.000
KJØRNES VELFORENINGKr 130.000
LEIKANGER SKYTTARLAGKr 150.000
KUNNSKAPSPARKEN I SOGN OG FJORDANE ASKr 500.000
IDROTTSLAGET JOTUNKr 20.000
VADHEIM MUSIKKLAGKr 28.000
HØYANGER SKULEMUSIKKKr 28.000
LEIKANGER RØDE KORSKr 20.000
LAVIK SKULEMUSIKKKr 17.000
IDRETTSLAGET SYRILKr 25.000
KAUPANGER SPEIDERGRUPPEKr 25.000
IKJEFJORD BYGDELAGKr 20.804
IKJEFJORD BYGDELAGKr 50.000
OPPLEV LEIKANGERKr 25.000
KJØRNES VELFORENINGKr 35.000
ÅRDAL SPORTSSKYTTARLAGKr 30.000
NORDFJORDEID NÆRINGSHAGE ASKr 1.000.000
EID SYMJEKLUBBKr 48.000
VIKANE ILKr 20.000
HYEN UNGDOMSLAGKr 50.000
FOREININGA GROBYGGETKr 50.000
STRYN TURN OG IDRETTSLAGKr 20.000
EID IDRETTSLAGKr 50.000
STRYN VINTERSKI ASKr 200.000
HAUGEN SKULEMUSIKK 2018Kr 17.400
HORNINDAL IDRETTSLAGKr 100.000
STIFTINGA HERADSHEIMKr 200.000
HORNINDAL MUSIKKORPSKr 20.000
HEGGJABYGDA GRENDALAGKr 10.000
HEIA IDRETTSLAGKr 100.000
FJELLHUG/VEREIDE ILKr 50.000
VON IDRETTSLAGKr 25.000
HYEN IDRETTSLAGKr 100.000
TRIVSELSSKOGEN SAKr 200.000
HORNINDAL HISTORIELAGKr 50.000
OLDEN SKYTTARLAGKr 50.000
ÅSEN VELKr 50.000
STRYN VINTERSKI ASKr 20.000
OPPSTRYN IDRETTSLAGKr 15.000
JØLSTER SKISENTER ASKr 1.000.000
SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNEKr 200.000
TAMBARSKJELVAR IDRETTSLAGKr 50.000
GAULAR SPELEMANNSLAGKr 25.000
SLÅTTEN SKULEMUSIKKKr 25.000
YTRE-HAFSTAD GRANNELAGKr 100.000
FØRDE VOLLEYBALLKLUBBKr 30.000
FØRDE IDRETTSLAGKr 500.000
GAULAR IDRETTSLAGKr 60.000
HOLSEN SKYTTARLAGKr 28.000
NAUSTDAL KØYRE- OG RIDEKLUBBKr 35.000
VIKSDALEN IDRETTSLAGKr 30.000
FØRDE MUSIKKLAGKr 10.000
VASSENDEN 2025Kr 75.000
TAMBARSKJELVAR IDRETTSLAGKr 75.000
SKEI MILJØUTVIKLINGKr 30.000
TAMBARSKJELVAR IDRETTSLAGKr 30.000
JØLSTER AUREFEST ASKr 60.000
FØRDE IDRETTSLAGKr 80.000
ESPELANDSFELTET GRENDALAGKr 20.000
STIFTINGA FØRDE TERAPIBASSENGKr 25.000
FØRDE IDRETTSLAGKr 75.000
YTRE SOGN OG SUNNFJORD BRASS BANDKr 10.000
UNDREDAL UNGDOMSLAGKr 5.000
TAMBARSKJELVAR IDRETTSLAGKr 10.000
SUNNFJORD KUNSTLAGKr 5.000
STIFTINGA MUSEA I SOGN OG FJORDANEKr 10.000
SOGNDAL IDRETTSLAGKr 10.000
SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINSKr 5.000
SLÅTTEN SKULEMUSIKKKr 10.000
ØKOLOGISK SUNNFJORDKr 10.000
NOSFO (NORSK SELVHJELP FOR FLYKTNINGER)Kr 5.000
LEIKANGER RØDE KORSKr 10.000
LAVIK KARATEKLUBBKr 10.000
KIRKHORNSBAKKANE VE OG VELKr 7.500
JØLSTER LØYPELAGKr 10.000
JØLSTER IDRETTSLAGKr 5.000
FØRDE KAMMERKORKr 7.000
GLOPPEN MUSIKKFORUMKr 5.000
FURE IDRETTSLAGKr 10.000
FØRDE RØDE KORSKr 10.000
FØRDE KETTLEBELLCLUBKr 10.000
FØRDE IDRETTSLAGKr 10.000
FLORØ SANITETSFORENINGKr 10.000
FLORA RØDE KORSKr 7.500
FARNES SKYTTARLAGKr 10.000
BRYGGJA SKYTTARLAGKr 10.000
VASSENDEN SKULEMUSIKKKr 30.000
NORGES SPEIDERFORBUND (NSF) AVD.NAUSTDALKr 25.000
NMK SUNNFJORDKr 350.000
FØRDE JAKT OG FISKELAGKr 24.000
VÅTEDALEN TINDEKLUBBKr 100.000
LANGELAND SKI- OG FRITIDSSENTER ASKr 350.000
SUNDE OG DVERGSDAL GRENDELAGKr 25.000
SUNNFJORD KAJAKKLUBBKr 75.000
SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINSKr 100.000
BYGSTAD IDRETTS- OG FRITIDISPARKKr 750.000
JØLSTER IDRETTSLAGKr 100.000
SOGN OG FJORDANE TURLAGKr 150.000
SOGN OG FJORDANE SKIKRINSKr 100.000
BRAKKr 50.000
SUNNFJORD MUSIKKFESTKr 300.000
FØRDE IDRETTSLAGKr 100.000
JUL FOR ALLEKr 80.000
SITEP ASKr 1.000.000
EGGENIBBERÅSA ASKr 200.000
FRAMTIDSFYLKET ASKr 200.000
SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINSKr 35.000
NORSKE REDNINGSHUNDER SOGN OG FJORDANE DISTRIKTKr 150.000
NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANEKr 200.000
AKSELLO ASKr 500.000
PENSJONISTFORBUNDET SOGN OG FJORDANEKr 100.000
NFF SOGN OG FJORDANEKr 200.000
KAUPANGER IDRETTSLAGKr 500.000
MARITIM FORENING SOGN OG FJORDANEKr 1.000.000
BRAKKr 125.000
HØGSKULEN PÅ VESTLANDETKr 600.000
ÅRDAL KOMMUNEKr 500.000
BREMANGER KOMMUNE SKULE OG BARNEHAGEKr 250.000
MALAKOFF ROCKFESTIVALKr 200.000
STIFTINGA SVANHILDKr 50.000
OrganisasjonGåvesum