Generalforsamling i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Den 12. april kl 12.00 vart det heldt ordinær generalforsamling i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane i Sparebanken Sogn og Fjordane sine lokale i Førde (3 etasje).

Saker som vart handsama av generalforsamlinga 2012:

1. Registrering og opning av generalforsamlinga ved styreleiar

2. Val av møteleiar

3. Val av referent

4. Godkjenning av innkalling og sakliste

5. Godkjenning av 2 medlemer til å skrive under møteprotokoll saman med møteleiar

6. Endring av vedtekter

7. Val til styre, valnemnd og generalforsamling

8. Fastsetting av godtgjersle til styret

9. Val av revisor og fastsetting av revisor si godtgjersle

10. Godkjenning av årsoppgjeret for 2011.

 

Årsmelding for 2011 kan du laste ned her.

Protokoll frå generalforsamlinga finn du her.