Søknadskurs i Gulen og Florø

Sparebankstiftinga sine kurs i søknadsskriving fortset si rundreise kring i fylket – og hugs at du kan tinge kurs gratis om du ikkje er i Gulen 4. juni eller i Florø 11. juni.

Vi er overvelda av den store oppslutnaden på kursa i søknadsskriving, og styrka i trua på at dette bidreg til å få dei frivillige laga i fylket til å sende både fleire og betre søknadar, til både oss her i Sparebankstiftinga – og til dei ca. 1800 andre stipend/fond/legat som finst i landet vårt. Kursa er gratis, og så langt har nær 250 menneske vore på dei fem kursa våre; altså nesten 50 menneske i snitt pr. kurs!

Neste kurs er i Gulen måndag 4. Juni kl. 18.00-21.00.

Kurs-stad er Haugartun grendahus, Takle (Sognefjordvegen 1110, 5961 Brekke) og du melder deg på kurset til mona.hjartholm@gulen.kommune.no. (ein kan melde seg på heilt fram til kurs-start; med atterhald om ledig plass.)

Kurset i Florø som først vart annonsert måndag 11. juni er utsett til torsdag 23. august kl. 16.30-19.30. (men dette vert jo veldig bra tidspunkt i høve til søknadsfristen 1. september!). Kurs-stad blir då Samfunnshuset i Florø; og du melder deg på til sivklokk@online.no.

 

Vil du ha søknadskurs der du bur? Send oss ein mail! Vi føreset at lokal kursvert stiller med kurslokale med straum, og hjelper oss med markedsføring & påmelding – så tar vi oss av resten gratis. Det skal òg vere gratis og opent for alle å delta på kurset. (Rekn med at det går ca. ein månad frå du tek kontakt til kursdato.)