Fekk de gåve i haust? Sjå oversikt her

Haustens tildeling i kategori «ordinær søknad» er tildelt, og her kan du sjå oversikta over kven som fekk gåver i denne runden

Om lag 2,8 millionar kroner vart tildelt i haustrunden, og her er dei som fekk gåver:

(sjå fullstendig liste over alle gåver i 2016 her)

Organisasjon Tiltak Vedtak
SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS Minimål fotball for barn  kr        180 000
SOGN OG FJORDANE SKIKRINS  Ski i skulen 2017  kr          50 000
IT-forum Sogn og Fjordane IT-studium på bachelornivå i Sogn og Fjordane ( 800.000 i 2017)  kr     1 000 000
Jølster Frivilligsentral Etablering av sosial møtestad for inkludering  kr        100 000
Vie Grannelag nærmiljø i Vieåsen. 5`erbane, sykkelbane, akebakke.  kr        150 000
JØLSTER IDRETTSLAG Rebabilitering av friidrettsanlegg Skei Stadion  kr        300 000
STEIA GRENDALAG Oppgradering av lekeplass.
Se vedlagt søknad.
 kr          30 000
DALE IDRETSLAG Etablering/utvikling nærmiljøanlegg ski  kr        210 000
HOLMEDAL UNGDOMSLAG Vidareutvikle «Ope hus»; aktivitetar for barn og unge.  kr          50 000
FRES FESTIVAL Musikkfestival i Fresvik, 27. til 30. juli 2017  kr          50 000
ØVRE ÅRDAL JANITSJARKORPS Nyttårskonsert i forbindelse med 70 års jubileum  kr          60 000
KAUPANGER SKULE- OG UNGDOMSKORPS Bokprosjekt for Kaupanger Skule og Ungdomskorps  kr          50 000
LEIKANGER SKYTTARLAG innandørs 15m skytebane. Skyttarhus.  kr        100 000
SKAVØYPOLL IDRETTSLAG Sommerskule. Alternativ til sommerstengt sfo  kr          50 000
SVELGEN TURN OG IDRETTSFORENING Oppgradering styrkerom Svelgen idrettshus  kr          25 000
ÅLFOTEN IDRETTSLAG aktivitetsjungel ved Ålfoten oppvekstsenter.  kr          25 000
Bremanger skulemusikk Nye instrumenter og gjennomføring av seminar  kr          15 000
SKAVØYPOLL IDRETTSLAG Utstyr til idrettar/aktivitetar for barn mellom 4 og 9 år.  kr          15 000
SANDANE GOLFKLUBB Byggjing av  klubbhus  kr        100 000
Nordfjord Team Skiskyting treningsblinkar  kr        100 000
Hornindal IL Fotballgruppa Speakeranlegg og stadionur/måltavle  kr          50 000
Sogn og fjordane fylkeskommune First Lego League konkurranse  kr          17 000

NB oversikta inkluderer ikkje «forenkla søknad» eller stiftinga sine eigeninitierte tiltak, så lista blir lenger ut over hausten – fullstendig liste finn du her etter kvart som alle gåvene vert annonsert.