Lagseigde kulturhus – søknadsskjema her!

I 2016 prøvde vi ut ei eiga søknadsordning for lagseigde kulturhus med søknadsfrist 15. april – ordninga vil bli vidareført i 2017.


(bilete: Fjærland bygdahus)

Ordninga med eigen søknadsfrist for lagseigde kulturhus gjeld altså kun for lag som eig eit lagshus som dei skal fikse, pusse opp eller utbetre.

Søknadane vil bli handsama i samråd med Huset i Bygda og fylkeskommunen, og eit av måla med ordninga er å hjelpe lagshusa også til å søkje spelemidlar etter kvart – så vi voner så mange som mogleg også vil ta kontakt med kommunen sin for å få registrert ein spelemiddelsøknad. (men dette er ikkje noko krav til å søkje – om ikke ein rekk det i år, kan den gå inn til neste år.)

Det er sett ei ramme på 500.000 kr for ordninga i 2016.

 

SØKNADSFRISTEN FOR 2016 ER PASSERT. SKJEMA FOR 2017 VIL BLI LAGT UT 15. MARS 2017.