Årsrapport for Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Lurer du på kven som fekk gåvemidlar i 2019? Kva område som fekk flest gåver? Korleis midlane vart forvalta? Kven som sitt i styrande organ? Alt dette, og meir til, finn du i vår årsrapport for fjoråret.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane tilstreber mest mogleg openheit om korleis stiftinga vert driven. Årsrapporten er vår «sjølvmelding» for kvart år, der vi prøver å gi innsyn ikkje berre i rekneskapen, men også kva val vi har tatt og kvifor.

Årsrapporten for både 2019 og tidlegare år kan du laste ned her.