Vi gir gåver av overskotet frå

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (logo)

Kven har fått gåver i 2019?

Over 200 lag, organisasjonar og prosjekt har til saman fått 33 millionar gåvemidlar i 2019. Gåvene kjem frå overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Første DRIV-pris til Corvus Energy

DRIV-prisen er ein ny innovasjonspris til idéen som er det beste bidraget til "det grøne skiftet" i Vestland fylke. Corvus Energy frå Bergen vann prisen det første året.