Nye kurs i søknadsskriving: Solund og Lærdal

Søknadskursa i Førde og Måløy vart ein kjempesuksess med til saman 150 deltakarar (!), og neste kurs er allereie planlagt: det blir kurs i Solund 26. mars, og så står Lærdal for tur 10. april.

Ca. 100 deltakarar i Førde og nær 50 i Måløy fekk med seg kursa i søknadsskriving 27. og 28. februar. Tilbakemeldingane frå deltakarane har vore svært positive, og mange peikar på at kursa bidreg med kunnskap som er matnyttig og håndfast, og med konkrete døme som er lette å tilpasse til eiga verksemd.

Kurset i Solund blir på Solund Leilegheitshotell på Hardbakke kl. 18.00-21.00 måndag 26. mars. Påmelding på epost til irene.vaulen@solund.kommune.no.

Kurset i Lærdal blir i kultursalen på Lærdal Kulturhus kl. 18.00-21.00 torsdag 10. april. Her kan du laste ned invitasjon til kurset. Påmelding på epost til helge@jordeple.no.

Er oppslutnaden og tilbakemeldingane like positive på kursa framover, voner vi å fortsetje å halde kurs rundt om i fylket om vi blir invitert. Lokal kursvert må ha lokale og straum, resten er gratis.

Kursa er gratis og kan tingast på post@sparebankstiftinga.no