2.760.000 kroner delt ut

Her er dei som har fått gåver frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane i årets siste ordinære gåverunde:

Styret i Sparebankstiftinga vedtok denne veka fordelinga av gåvemidlane hausten 2012, og her er dei som har blitt tildelt allmennyttige gåver frå stiftinga i denne runden:

Region Indre Sogn: 
Systrond speidargruppe  kr 25 000
Stiftinga Den norske bokbyen  kr 30 000
A/L Skogly  kr 50 000
Nybø grendalag  kr 20 000
Leikanger Musikklag  kr 20 000
Farnes Ungdomslag  kr 50 000
IL Jotun Friidrettsgruppa  kr 20 000
Leik- og samlingsplassen på Nornes (Nornes vel)  kr 50 000

Region Nordfjord: 
Vereide Utviklingslag og Nordfjord Folkehøgskule  kr 30 000
Foreldreutvalet ved Oppstryn skule og barnehage  kr 12 000
Sandane skulekorps  kr 20 000
Elskhug og Eksis  kr 40 000
Eid Musikklag  kr 10 000
Innvik ungdomslag Heimlund  kr 50 000
Fjellhug Vereide IL  kr 50 000
Norfjordeid Skulekorps  kr 40 000
Kulturleiargruppa i Nordfjord (Kulturnatta) kr 30 000
Breimsbygda Idrettslag ved Volleyballgruppa  kr 20 000
Hornindal Kommune (musikkbinge) kr 50 000

Region Indre Sunnfjord:
Haukedalsgruppa i Førde IL  kr 10 000
Instedalen Skianlegg BA  kr 50 000
Viksdalen idrettslag  kr 50 000
Storehesten Opp v/ Gaular IL  kr 75 000
Gaular Idrettslag  kr 75 000
Førde Volleyballklubb  kr 50 000
Førde IL Turn  kr 40 000
Førde speidargruppe av NSF  kr 20 000
Førde Kammerkor  kr 15 000
Langeland Ski- og fritidssenter AS  kr 75 000
Vettreiene Bustadfelt  kr 50 000
Solheimsdalen Grendalag  kr 25 000
Frivilligsentralen i Jølster  kr 10 000
Høyanger skulemusikk  kr 25 000
Førde IL Alpin  kr 20 000

Region Ytre Fjordane: 
Svelgen TIF  kr 20 000
Svanøy Grendautval  kr 25 000
Flatraket Idrettslag  kr 19 200
Bremanger idrettslag  kr 60 000
Stadlandet idrettslag  kr 25 000
Florø Skoles Musikkorps  kr 20 000
Aktiv Raudeberg  kr 30 000
Måløy IL Sykkel  kr 25 000
Norddalsfjord Grendalag  kr 25 000
(i tillegg vart det som kjent gitt kr 375.000 til Keilevågsbrua tidlegare i haust)

Region SydVest: 
Bjerga Leikeplass  kr 10 000
Kunstgras ved Gjelsvik skule v/Førdefjorden Vel  kr 35 000
Atløy Idrettslag  kr 38 750
Kumle Kvinne- og Famililag  kr 13 050
Bulandet idrettslag  kr 70 000
Takle-Hjartholm Grendalag  kr 48 700
Dale Ungdomslag  kr 50 000
Solund Ungdomslag  kr 50 000
Leirvik Grendalag  kr 22 500
Sildevika Velforening  kr 30 000

Fylkesdekkande midlar: 
Sogn og Fjordane Røde Kors  kr 150 000
Sogn og Fjordane Friidrettskrins  kr 63 000
Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane  kr 20 000
Sogn og Fjordane Fotballkrets  kr 150 000
4H Sogn og Fjordane  kr 150 000
Solund Næringsutvikling AS  kr 25 000
Fjordane Krets DFS  kr 70 000
Fjellklang spml. og Jølstrabelgen  kr 20 000
Sogn og Fjordane Skikrins «ski i skulen»  kr 60 000
Haugland internasjonale FoU-senter (HIFUS)  kr 73 000
Sogn og Fjordane Turlag  kr 30 000
Det vart i denne runden delt ut gåver på totalt 2.760.000 kroner, og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har med dette delt ut allmennyttige gåver for totalt 8,7 millionar kroner så langt i 2012.

Det er naturlegvis framleis høve til å søkje om inntil 10.000 kr frå den fortløpande støtteordninga vår. Søknadsskjemaet for dette finn du her.

For større søknadsbeløp er neste søknadsfrist 1. mars 2013.