Meld deg på «OPPTUR 2013»!

Driv du med frivillig arbeid? Då vil vil gi deg ein OPPTUR (og kanskje laget ditt ei gåve…) torsdag 3. oktober!

Ein gong i året inviterer Sparebankstiftinga alle som er engasjert i frivillig arbeid (eller tilsett i ein frivillig organisasjon) på gratis mat & foredrag med nokre av landets beste foredragshaldarar, som kan gi deg ny kunnskap og inspirasjon til å ta laget ditt enda eit steg vidare. Og i år er vi særleg stolte over å presentere eit fantastisk program på Rica Sunnfjord Hotell i Førde, som dessutan kjem til å bli både eksklusivt og underhaldande i tillegg:

– Mannen bak  Norway Cup Frode Kyvåg fortel historia om verdas største fotballturnering

– Leiarane for dei to største musikkfestivalane i fylket, Malakoff Rockfestival og Utkantfestivalen, deler røynsler frå suksessane sine, med særleg fokus på korleis mønstre hundrevis av frivillige

– Frontfigurane i to av landets mest spanande band, Eva «Heartmaker» Weel Skram og Janove «Kaizer» Ottesen både opptrer og fortel historia om sine suksessar.

Meir om program, foredragshaldarane og påmelding her

Sparebankstiftinga kjem òg til å dele ut nokre gåver på arrangementet – men kven av dei frammøtte som skal få sjekkane er det du som bestemmer:

Ved å melde deg på arrangementet, nominerer du laget ditt til ei avstemming på Sparebanken Sogn og Fjordane si Facebook-side kor alle kan vere med og stemme fram mot arrangementet 3. oktober. Dei tre laga som får flest stemmar, får så ei gåvesjekk på arrangementet.

OPPTUR vart tidlegare kalla Eldsjelsamlinga, og vert i haust arrangert for femte året på rad. (Namnebytet kjem av at vi fekk tilbakemeldingar på at einskilde meinte dei ikkje hadde jobba som frivillig lenge nok til å kalle seg «eldsjel» – men vi presiserer at ALLE som er aktive i frivillig arbeid er invitert; og det er «førstemann til mølla» som får plass, ikkje dei som har lengst fartstid i laget.)

OPPTUR er elles tenkt å vere ei gåve i seg sjølv: Denne første OPPTURen er lagt i forkant av musikk-organisasjonen Brak sitt arrangement BLEST, som samlar musikklivet på Vestlandet same stad dei to dagane etter. Les meir om BLEST her.

Har de planar om eit arrangement som treng ein OPPTUR? Send oss ein mail! (NB vi treng minst 8 månadar planlegging, så spør i god tid!)

 

Voner å sjå deg på OPPTUR torsdag 3. oktober!

Helsing Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane