Sparebankstiftinga spør

Stiftinga inviterer deg til å gi innspel til korleis vi skal disponere gåvemidlane. Sei di meining i ulike saker på vår Facebook-side – første avstemming er no lagt ut!

Sparebankstiftinga ønskjer i større grad å få råd frå deg med praktisk røynsle frå allmennyttig arbeid, og/eller eit bankande hjarte for utviklinga i fylket ditt, i høve til korleis vi skal fordele gåvemidlane frå overskotet i Sparebanken Sogn og Fjordane. Difor kjem vi til å legge ut korte spørsmål som berører relevante problemstillingar på stiftinga si Facebook-side i tida framover. Tilbakemeldingane vil bli teke omsyn til når vi skal handsame søknadane om gåvemidlar, så dette er ein lettvint måte å påverke stiftinga sine gåveutdelingar på ein konkret måte!

Første avstemming gjeld diskusjonen om kulturhus, som igjen har blitt aktualisert i ulike aviser i samband med valkampen, difor spør vi: Er dette noko Sparebankstiftinga skal involvere seg i?

Det er opent for alle som klikkar «likar» på Facebook-sida vår å stemme.