Her er gåvetildelingane for hausten 2014

Har de fått gåve? Sjå fullstendig liste for haustens søknadsrunde her

Nedanfor kan du sjå kven som har fått gåve i gåverunden med søknadsfrist 1. september (NB gåver til såkalla «forenkla søknadar» vert omsøkt og tildelt fortløpande, og er ikkje med i oversikta).

I år har vi òg delt inn lista etter regionar; dvs etter regionane som banken vår SSF nyttar internt. Denne fordelinga er jo ikkje veldig kjent, så gi oss gjerne ei tilbakemelding på Facebook-sida vår om dette var OK eller ikkje!

Fylkesdekkande søknadar:  
Søkjar Vedtak
Helse Førde HF 500000
Redningsselskapet Sogn og Fjordane 70000
SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP SOGN OG FJORDANE 100000
SOGN OG FJORDANE SKIKRINS 50000
NHO SFj 70000
IB utdanning i regi av UWC 200000
Ytre Fjordane:   
Søkjar Vedtak
Idrettslaget Frøy 35000
KALVÅG SKULEMUSIKK 10000
SØRSTRAND FOLKEPARK 140000
Almenning IL 25000
Ålfoten Hornmusikk 10000
Selje Sør KFK-KFUM speidaran 20000
SKAVØYPOLL SKULEMUSIKKORPS 20000
BREMANGER SKULEMUSIKK 10000
BRANDSØY SPORTSKLUBB 50000
Nordfjord:  
Søkjar Vedtak
Skålastilaget 30000
Nyvoll borettslag 10000
Stårheim IL 50000
OLDEN UNGDOMSLAG 27000
Kulturleiargruppa i Nordfjord 30000
LEIKARINGEN I GLOPPEN 10000
Hornindal og Markane Skyttarlag 30000
HORNINDAL UTVIKLINGSLAG 10000
Nordfjord Team Skiskyting 30000
STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF 20000
INNVIK BYGDEUTVIKLING 10000
FJÆRA BLUESKLUBB 35000
SPELEMANNSLAGET FJELLJOM 10000
Indre Sunnfjord:  
Søkjar Vedtak
Øvre Steinen Grendalag 15000
GAULAR IDRETTSLAG 100000
HAUKEDALEN BYGDEUTVIKLINGSLAG 25000
JØLSTER KFUK-KFUM-SPEIDARAR 20000
IDRETTSLAGET HØYANG 50000
FØRDE IDRETTSLAG HANDBALL 50000
FØRDE KYRKJELEGE FELLESRÅD 30000
LANGELAND SKI- OG FRITIDSSENTER AS 150000
GAULAR SKYTTARLAG 50000
KJØRSLEMØBAKKANE BURETTSLAG 25000
Førde IL Turn 30000
SLÅTTEBAKKANE GRANNELAG 25000
HOLTEN GRANNELAG 15000
JØLSTER TRENINGSSENTER SA 50000
VETTREIENE BUSTADFELT 25000
NAUSTEDALEN SPELEMANNSLAG 30000
Indre Sogn:  
Søkjar Vedtak
FRES FESTIVAL 50000
ÅRDAL PISTOLKLUBB 30000
LEIKANGER SIKRINGSRADIOLAG 50000
SydVest:  
Søkjar Vedtak
HYLLESTAD SKYTTARLAG 10000
HOLMEDAL UNGDOMSLAG 10000
DALE IDRETSLAG 25000
ÅFJORDDALEN UNGDOMSLAG 10000
SOLUND SKULEMUSIKKORPS 10000
SOLUND IL 10000
HYLLESTAD IDRETTSLAG 25000
SOLUND SKYTTARLAG 10000
SKIFJORD GRENDELAG 10000
Tusenårsstaden Gulatinget 25000
Flekke ungdomslag 25000
VÆRLANDET IDRETTSLAG 30000
Askvoll Ungdomsklubb 10000
Ytre Sogn og Sunnfjord brassband 5000