Kvinnene «overtok» Sparebankstiftinga kring 8. mars

69% kvinneandel i Sparebankstiftinga si generalforsamling etter valet 7-9. mars

Ved valet til generalforsamling fekk vi inn heile 2113 stemmar, noko som er nær rekord. Stemmeoppteljinga viser òg at kvinneandelen i generalforsamlinga inkludert varamedlemmene utgjer imponerande 69% etter valet!

Sparebankstiftinga si generalforsamling har alltid hatt ein stor kvinneandel, så i realiteten er det faktisk ikkje store rørsler som ligg bak den nye kjønnsfordelinga. Men sjølv om ein vittigper på kontoret poengterte at valet skjedde i dagane kring kvinnedagen, mistenker vi heller at forklaringa på kvinneandelen ligg i ein kombinasjon av svært gode kandidatar over heile fjøla, og heldig geografisk spreiing blant kandidatane (historisk har nemleg publikum ein tendens til å favorisere kandidatar frå «eigen» region).

Slik er samansettinga av generalforsamlinga etter valet (nyvalde markert med feit skrift):

Jon Gimmestad (Sandane) – leiar

Anne Margrethe Øvsthus (Førde) – medlem

Linda Hovland (Fjaler) – medlem

Jørill Hovland (Sogndal) – medlem

Britt Tjønneland (Førde) – medlem

Arne Klausen (Holmedal) – medlem

Gro Rukan (Eikefjord) – medlem

Tom Joensen (Davik) – medlem

Inger Birgitte Flatjord Kjøsnes (Skei) – medlem

Bente Nesse (Vadheim) – medlem

Jarl Tyssekvam (Sande) – medlem

Åge Avedal (Førde) – medlem

Birte Elin Kjørvik Fossheim (Sandane) – 1. vara

Laila Johannessen (Leirvik) – 2. vara

Monika Refvik (Vågsøy) – 3. vara

Maike Norman Bøe (Gulen) – 4. vara

Vi gratulerer dei nye medlemmene i generalforsamlinga, og gler oss til samarbeidet framover!