Søknadsrunde Haust 2019 er opna

No kan du søkje om gåvemidlar i haustens søknadsrunde. Frist 1. september.

Vi tar igjen imot søknadar om gåver til samfunnsnyttige tiltak. Alle søknadar må registrerast i vår søknadsportal, som du kan finne her.

«Ordinær søknad» tyder at det ikkje er noko grense for kva beløp du kan søkje om, og søknaden må registrerast seinast 1. september. Desse søknadane har ca 8 vekers handsamingstid. Men hugs at du òg kan registrere ein Forenkla søknad dersom du har tenkt å søkje om inntil 10.000 kr. Forenkla søknad har ingen søknadsfrist, og du får raskare svar; her er det max 4 vekers handsamingstid.

Har du spørsmål om registrering av søknadar er det berre å ta kontakt med oss i administrasjonen. Kontaktinfo finn du her.