Val til Sparebankstiftinga si generalforsamling

Val til Sparebankstiftinga si generalforsamling

Er du kunde med innskot i Sparebanken Sogn og Fjordane? Då kan du velgje kandidatar til sparebankstiftinga si generalforsamling, som m.a. velgjer styre og godkjenner stiftinga sitt rekneskap.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er hovudeigar av Sparebanken Sogn og Fjordane, og har som sine hovudoppgåver å vere ein langsiktig eigar av banken og dele ut gåvemidlar til samfunnsnyttige tiltak. Stiftinga si generalforsamling vert valt av kundar med innskot på over 500 kroner i banken og med adresse i fylket. Valet skjer elektronisk, og alle med røysterett vil få røystesetel på epost 4. mars, med to dagars svarfrist.

Framlegget til kandidatar er laga av Stiftinga si valnemnd, etter at publikum har fått høve til å foreslå kandidatar. Dei tre kandidatane med flest stemmer i valet vil få fast plass, og dei 4 neste få varaplass.

Her er kandidatane:

 

Innstilt på fast plass i 4 år:     

1) Bente Nesse, Høyanger

Rådmann i Fjaler. Tidlegare rådmann i Hyllestad og div. leiarstillingar i Hydro og Havyard. Lang erfaring frå fagforeningsarbeid og politikk (AP/SV). Leiar av stiftinga si generalforsamling siste året.

 

2) Åge Avedal, Førde

Rådgjevar i avd. kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune og lokalpolitikar (V). Tidlegare dagleg leiar og regionleiar for 4H Norge. Nestleiar i stiftinga si generalforsamling siste året.

 

3) Kjetil Russenes, Sogndal

Dagleg leiar og innehavar av Sogndal Kaffibrenneri. Aktiv frikøyrar.

 

Innstilt som varamedlem i 1 år:

4) Roger Aa Djupvik, Sandane

Dagleg leiar i Gloppen Næringsorganisasjon, samt bransjeekspert for trening i Melin-konsernet. Tidlegare langrennsutøvar og trenar.

 

5) Anne Skaar, Sogndal

Lektor ved Høgskulen på Vestlandet. Tidlegare fysioterapeut, leiar i Sogndal turlag og nestleiar i kontrollutvalet i Sogndal kommune (SV).

 

6) Siv Merete Stadheim, Florø

Lufthavnsjef Avinor i Florø og styreleiar i Sogn og Fjordane Turlag. Tidlegare politiet og tollvesenet samt ulike styreverv i næringsliv og frivillige organisasjonar.

 

7) Endre Rutledal, Måløy

Advokat i Måløy. Styreleiar i Trollskogen barnehage og Skaredammen idrettspark; nestleiar i Tornado Måløy.

 

Øvrige kandidatar (valbare og har sagt seg villige, men ikkje innstilt av valnemnda):

8) Eline Orheim, Fjærland

Seksjonsleiar hos fylkesmannen i Vestland og styremedlem ved Norsk Bremuseum. Tidlegare Sogndal kommunestyre (AP), leiar for Rundballefestivalen og styremedlem i Fjærland bygdeutval.

 

9) Lene Midthjell, Nordfjordeid

Eigar og drivar av Midtbust AS.

 

10) Aud Kari Isane, Balestrand

Seniorrådgjevar i skatteetaten. Tidlegare fylkesskattesjef, kommunalsjef i Sogndal, styreleiar og -medlem for Sogn og Fjordane idrettskrins og Balestrand kommunestyre (SV).

 

11) Daniel Olai Kvernøy, Eivindvik

Driftsleiar i GulenSkyss AS. Tidlegare Gulen i kommunestyre (H).

 

12) Inger Elin Gimmestad, Sandane

Rekneskapssjef i Sogn og Fjordane Energi, styremedlem i diverse småkraftselskap. Ulike verv i frivillige lag.

 

13) Svein Arne Sandvik, Svelgen

Dagleg leiar i Bilfinger Svelgen/Høyanger. Tidlegare leiar i Svelgen TIF og Kulturhuset Realen, styremedlem i Pro Opplæringskontor o.a. 

 

14) Beate Solheim Grønnevik, Florø

Markedssjef INC Gruppen. Tidlegare leverandørutviklar i Maritim Forening.

 

15) Rolf Olav Gjørven, Stryn

Eigar og styreleiar i Folvengaard AS. Styremedlem i Hjelledalen kraftlag. Tidlegare styremedlem i Sogn og Fjordane bondelag.

 

16) Sissel Wiik, Måløy

Administrativ leiar hos Nordfjord Havn IKS. Tidlegare prosjektleiar i Måløy Vekst og finansiell rådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane, der ho òg var tilsetterepresentant i styret i eit år.

 

Her kan du lese meir om Generalforsamlinga sine oppgåver.

Godt val!