Val til Sparebankstiftinga si generalforsamling

Er du kunde med innskot i Sparebanken Sogn og Fjordane? Då kan du velgje kandidatar til sparebankstiftinga si generalforsamling, som m.a. velgjer styre og godkjenner stiftinga sitt rekneskap.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er hovudeigar av Sparebanken Sogn og Fjordane, og har som sine hovudoppgåver å vere ein langsiktig eigar av banken og dele ut gåvemidlar til samfunnsnyttige tiltak. Stiftinga si generalforsamling vert valt av kundar med innskot på over 500 kroner i banken og med adresse i fylket. Valet skjer elektronisk, og alle med røysterett vil få røystesetel på epost 4. mars, med to dagars svarfrist.

Her kan du lese meir om Generalforsamlinga sine oppgåver.

Godt val!