Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane » Blog Archive » Val til Generalforsamlinga

Val til Generalforsamlinga

6-8 mars blir det halde val til vår generalforsamling, som m.a. bestemmer kor mykje gåvemidlar stiftinga skal dele ut.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er styrt av innskytarane, som altså er dei bank-kundane som har hatt innskot i banken på over 500 kr dei siste 6 månadane. Innskytarane velgjer generalforsamlinga, som m.a. fastset årleg gåvebeløp og velgjer eit styre som vedtek gåvetildelingane.

Har du røysterett, får du tilsendt ein elektronisk røystesetel måndag 6. mars, kor du kan stemme på dei du vil skal styre Sparebankstiftinga. Du kan stemme i to dagar, og vi håper du nyttar stemmeretten din. I denne valrunden skal det veljast tre medlemer for 4 år og fire varamedlemer for 1 år.

Alle med røysterett kan òg foreslå kandidatar til generalforsamlinga. Då sender du namn, fødselsdato, yrke og postadresse til post@sparebankstiftinga.no seinast måndag 27. februar.

Det er Sparebanken Sogn og Fjordane som sender ut røystesetlane for oss, så dersom du vil endre eposten du får tilsendt røystesetelen til (eller registrere ny epostadresse), må du logge inn på nettbanken eller kontakte kundesenteret i banken på tlf. 57 82 97 00.

generalforsamling thmb

Det vil bli lagt ut meir info om valet og om kandidatane så snart valnemnda er klar med si innstilling.