Svarfrist på «Forenkla søknad» i sommar

På grunn av ferieavviklinga i Sparebankstiftinga blir det litt lenger handsamingstid på søknadane som kjem inn dei neste par vekene, og kontoret held stengt i veke 26-28.

Som kjent er det mogleg å søkje om allmennyttige gåver på under 10.000 kroner fortløpande her i Sparebankstiftinga; gjennom «Forenkla søknad» der vi ordinært lovar svar innan fire veker. «Forenkla søknad» er primært innretta mot dei mange lokale tiltaka som har litt kortare planleggingshorisont, difor prioriterer Sparebankstiftinga høgt å overhalde denne svarfristen.

Ordninga med forenkla søknad har elles blitt svært populær; faktisk er over halvparten av alle søknadane hit til Sparebankstiftinga i denne kategorien. Difor har vi òg tredobla denne posten sidan den vart oppretta i fjor!

Men på grunn av ferieavviklinga er det eit par veker som «forsvinn» for oss i sommar, så vi ber om forståing for at det kan gå litt lenger tid for søknadane som kjem inn i uke 25-27.

Neste runde med svar på «forenkla søknad» vil dermed bli sendt ut seinast i veke 33; og då rekner vi med å vere i rute igjen, slik at de som sender inn søknad seinare enn uke 27 vil få svar som normalt.

Sparebankstiftinga ønskjer elles alle ein GOD SOMMAR!